Xem video
Qrcode
Trang chủGroupFanpage

[Tính Năng] Hệ Thống Cường Hóa Trang Bị Game Loạn Thế Anh Hùng 3Q.

Thân chào các Chúa Công,

Loạn Thế Anh Hùng 3Q – Với hệ thống Cường hóa trang bị là hệ thống tiêu thụ các trang bị vật phẩm đang sở hữu và phát triển các trang bị. Bạn có thể lựa chọn trang bị từ tab trang bị của túi hoặc tab trang bị chi tiết của tướng để tiến hành Cường hóa / Ghép / thăng cấp / bảo trì.

 

1. Cường hóa trang bị:

- Có thể sử dụng các trang bị đang sở hữu làm nguyên liệu để cường hóa trang bị chính.

- Khi cường hóa, xác suất thành công được xác định dựa trên độ hiếm và cấp của trang bị được đưa vào. Khi thành công cấp cường hóa và chỉ số cộng của trang bị sẽ tăng theo, và khi thất bại tỉ lệ tăng cường hóa sẽ được cộng thêm.

♦♦♦ Thưởng cường hóa đóng vai trò tăng xác suất cường hóa trong lần cường hóa tiếp theo.

- Tùy thuộc vào độ hiếm, chỉ số tối đa có thể cường hóa được áp dụng khác nhau (thường / cao cấp: +5, anh hùng: +7, truyền thuyết: +10)

- Bạn không thể sử dụng các trang bị tăng cấp cường hóa có độ hiếm cao hơn so với đối tượng cường hóa.

- Ở cường hóa +7 mở slot bảo ngọc thứ nhất, ở +10 slot bảo ngọc thứ hai được mở.

[Tính Năng] Hệ Thống Cường Hóa Trang Bị Game Loạn Thế Anh Hùng 3Q. - 1

 

2. Hợp nhất trang bị:

- Bạn có thể tăng cấp sao trang bị một cách ngẫu nhiên bằng cách sử dụng ghép hai trang bị cùng loại sao.

- Bạn cần hai trang bị cường hóa +5 trở lên cùng một bộ phận và không thể hợp nhất trang bị 6 sao.

- Khi Ghép trang bị, bạn sẽ được cấp sao cao hơn của trang bị và trang bị cùng bộ phận với trang bị được sử dụng để ghép trang bị được thu thập ngẫu nhiên.

♦♦♦ Nếu bạn ghép hai trang bị với mức độ hiếm khác nhau, độ hiếm của trang bị bạn thu thập cũng được đặt ngẫu nhiên.

 

[Tính Năng] Hệ Thống Cường Hóa Trang Bị Game Loạn Thế Anh Hùng 3Q. - 2

 

3. Nâng cấp trang bị:

- Bạn có thể sử dụng các trang bị bạn đang sở hữu làm nguyên liệu để tăng cấp bậc và độ hiếm.

- Danh mục trang bị có thể chế tạo và thông tin trang bị nâng cấp có thể hiển thị. Trường hợp trang bị anh hùng~ truyền thuyết, bạn có thể xem danh sách các lựa chọn bổ sung có thể áp dụng cho trang bị tương ứng

- Khi lựa chọn nguyên liệu chế tạo, sẽ hiển thị ải có thể nhận được nguyên liệu, khi chọn ải, bạn có thể di chuyển đến ải đó và tiến hành trận chiến.

[Tính Năng] Hệ Thống Cường Hóa Trang Bị Game Loạn Thế Anh Hùng 3Q. - 3

 

 

 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ !

-----------------------------------------------------

Loạn Thế Anh Hùng 3Q - Chaos Heroes Three Kingdoms

Vận hành bởi SohaGame HCM - Hardcore.

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/loanthe

Fanpage: https://www.facebook.com/LoanTheAnhHung/

Group cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/641036463137092/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn

 

3. Nâng cấp trang bị

- Bạn có thể sử dụng các trang bị bạn đang sở hữu làm nguyên liệu để tăng cấp bậc và độ hiếm.

- Danh mục trang bị có thể chế tạo và thông tin trang bị nâng cấp có thể hiển thị. Trường hợp trang bị anh hùng~ truyền thuyết, bạn có thể xem danh sách các lựa chọn bổ sung có thể áp dụng cho trang bị tương ứng

- Khi lựa chọn nguyên liệu chế tạo, sẽ hiển thị ải có thể nhận được nguyên liệu, khi chọn ải, bạn có thể di chuyển đến ải đó và tiến hành trận chiến.

Game SG140