Xem video
Qrcode
Trang chủGroupFanpage

[Tính Năng] Kế Hoạch Đội Game Loạn Thế Anh Hùng 3Q

Thân chào các Chúa Công

Tổ chức đội là một tính năng để tổ chức một đội để chiến đấu trận chiến bằng cách sử dụng các tướng đã sở hữu.

 

I. Giới thiệu:

- Tại giao diện màn hình chọn → Tướng → Quản Lý Tướng để vào giao diện hệ thống.

[Tính Năng] Kế Hoạch Đội Game Loạn Thế Anh Hùng 3Q - 1

 

II. Quy tắc:

[Tính Năng] Kế Hoạch Đội Game Loạn Thế Anh Hùng 3Q - 2

1. Chọn đội:

- Các chúa công có thể lưu đội để thử thách các nhiệm vụ, đại chiến tướng (PVP) và tháp thí luyện. các chúa công có thể gọi các đội của từng nội dung thông qua button tương ứng.

 

2. Slot đội:

- Các đội được sử dụng trong nội dụng nhiệm vụ có thể sử dụng tổng cộng 4 slot ở đội và mỗi khi chọn từng slot, họ có thể gọi các đội được lưu trong slot đó.

 

3. Mục lục tướng:

- Danh sách những tướng các chúa công hiện có

- Các chúa công có thể chọn một tướng từ danh sách và sắp xếp nó trong một đội.

 

4. Thông tin tướng:

- Đây là phần hiển thị thông tin về đội hiện tại.

- Các chúa công có thể kiểm tra thông tin và vị trí của tướng được lập ra trong thông tin bổ sung, tỷ lệ tấn công theo vị trí, và có lãnh đạo hay không.

 

5. Slot đặc tính chúa công:

- Tính năng lựa chọn đặc tính chúa công để sử dụng trong chiến đấu.

- Các chúa công có thể chọn một trong những đặc tính quân chủ được lưu trữ trong bảng 1/2/3 để cho đặc tính quân chủ được áp dụng trong chiến đấu.

 

6. Loại bỏ tất cả:

- Đây là chức năng loại bỏ tướng được thành lập trong đội.

- Tướng trong đội được loại trừ người lãnh đạo ra khỏi đội được thành lập hiện tại.

 

7. Thay đổi lãnh đạo:

- Đây là chức năng thay đổi thủ lĩnh của đội được lựa chọn hiện tại.

- Thay đổi thủ lĩnh sẽ giúp đội thay đổi kỹ năng cộng từ thủ lĩnh mới.

 

8. Bố trí tự động:

- Đây là chức năng tự động bố trí tướng vào đội.

- Tiến hành bố trí tự động khi đội có 1 slot trống, các tướng trong danh sách sẽ tự động được đặt vào slot trống ở LV cao nhất.

 

9. Biểu thị kỹ năng lãnh đạo/ thiết lập:

- Đây là phần hiển thị kỹ năng thủ lĩnh/thiết lập áp dụng cho đội.

- Mỗi tướng có một kỹ năng thủ lĩnh, nếu tất cả các tướng tương ứng với kỹ năng thiết lập được bố trí trong đội thì hiệu ứng thiệt lập sẽ được kích hoạt.

 

10. Hiệu ứng bộ:

[Tính Năng] Kế Hoạch Đội Game Loạn Thế Anh Hùng 3Q - 3

♦ Danh sách này hiển thị kỹ năng của bộ tướng các chúa công hiện có.

- Nếu các chúa công có tất cả các tướng tương ứng với kỹ năng thiết lập, kỹ năng thiết lập sẽ được xuất ra trên cùng của menu thiết lập.

- Nếu các chúa công nhấn Chọn trong khi nút Chọn đang hoạt động, các tướng tạo nên kỹ năng thiết lập đã chọn sẽ được đặt trong đội.

 

11. Kho Tướng:

- Phần này sẽ hiển thị số lượng tướng các chúa công đang có. Nếu đã đầy kho tướng các chúa công không thể nhận thêm tướng

 

12. Loại bỏ tất cả:

[Tính Năng] Kế Hoạch Đội Game Loạn Thế Anh Hùng 3Q - 4

- Đây là chức năng loại bỏ tướng mà các chúa công đang nắm giữ.

- Khi loại bỏ tướng, các chúa công có thể nhận được vàng theo cấp độ tướng.

- Các chúa công có thể chọn giữa 1,2,3,4 sao và tướng bán vàng và tất cả các tướng tương ứng với cấp bậc đã chọn khi các chúa công chọn nút loại bỏ sẽ bị loại bỏ.

- Tướng trong đội sẽ không bị loại bỏ.

 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ !

-----------------------------------------------------

Loạn Thế Anh Hùng 3Q - Chaos Heroes Three Kingdoms

Vận hành bởi SohaGame HCM - Hardcore.

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/loanthe

Fanpage: https://www.facebook.com/LoanTheAnhHung/

Group cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/641036463137092/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn

Game SG140